WePay4all...

Aanmelden Zzp-opdracht:

 
Gegevens Zzp-er / Freelancer / Opdrachtnemer:
Voorletter(s) en Achternaam*:
Bedrijfsnaam*:
E-mailadres*:
 
 
Gegevens Opdrachtgever:
Bedrijfsnaam*:
T.a.v. Afdeling en/of contactpersoon*:
E-mailadres tbv facturatie*:
Adres*:
Postcode en plaats*:
Land:
KvK-nummer:
(indien bekend)
 
 
Gegevens Opdracht:
Startdatum werkzaamheden:
Einddatum (indien bekend):
Functienaam werkzaamheden:
Factuurperiode:
Uurtarief*:
, (exclusief btw)
Uurtarief is:
BTW-tarief werkzaamheden:
Projectnaam of -nummer:
(tbv vermelding op factuur)
Betalingstermijn opdrachtgever:
dagen netto na factuurdatum
 
Toelichting:

 
* verplicht veldPrivacy verklaring  |  Telefoon: 035-2600260  |  e-mail: info@ventouxpayroll.nl  |  © 2020